Home / Kiến thức khởi nghiệp / Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh

Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn, Kinh doanh như thế nào để kiếm lời ?

baihoclamgiau img - Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn, Kinh doanh như thế nào để kiếm lời ?

Nhu cầu khách (người tiêu dùng) ngày càng được tăng cả về số lượng và chất lượng. Nếu tăng theo khía cạnh số lượng, câu chuyện sẽ không có gì phức tạp, tuy nhiên trường hợp chất lượng tiêu dùng tăng, đồng nghĩa đời sống người tiêu dùng được cải thiện, hàng loạt các hành động của người tiêu dùng …

Read More »