Home / Kiến thức khởi nghiệp / Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch mở công ty kinh doanh tour du lịch trong nước, quốc tế

Kế hoạch mở công ty kinh doanh tour du lịch trong nước, quốc tế

Bài viết này lập kế hoạch kinh doanh tour du lịch trong nước nước và quốc tế, bản kế hoạch này tập trung vào hoạt động Marketing và cũng là vấn đề quan trọng nhất trong ngành du lịch. Ai cũng biết lĩnh vực du lịch thuộc về ngành dịch vụ, cứ liên quan đến dịch vụ thì Marketing đều …

Read More »

Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn, Kinh doanh như thế nào để kiếm lời ?

Khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn, Kinh doanh như thế nào để kiếm lời ?

Nhu cầu khách (người tiêu dùng) ngày càng được tăng cả về số lượng và chất lượng. Nếu tăng theo khía cạnh số lượng, câu chuyện sẽ không có gì phức tạp, tuy nhiên trường hợp chất lượng tiêu dùng tăng, đồng nghĩa đời sống người tiêu dùng được cải thiện, hàng loạt các hành động của người tiêu dùng …

Read More »