Home / Kiến thức Marketing / Email Marketing

Email Marketing

Email marketing và Quy tắc 30-3-30

Email marketing và Quy tắc 30-3-30

Trước hết cần phải nói rằng trong quy trình bán hàng gồm 6 bước thì bước tìm kiếm khách hàng tiềm năng (prospecting) và bước trình bày sản phẩm (presentation) là những bước vô cùng quan trọng, được xem là linh hồn của cả quy trình. Muốn tìm kiếm được khách hàng tiềm năng thì một công cụ vô cùng …

Read More »