Home / Kiến thức Marketing / Xử lý khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng

Truyền thông bằng sự sợ hãi: DN cần biết cách “cầm dao”

Truyền thông bằng sự sợ hãi: DN cần biết cách “cầm dao”

Thị trường Việt Nam đang hiện hữu phương pháp marketing đánh vào sự sợ hãi của con người. Phương pháp truyền thông bằng sự sợ hãi có thể thu hút sự chú ý và đạt được hiệu ứng ngay lập tức trong việc thay đổi hành vi của nhóm đối tượng nhận thông điệp. Tuy nhiên, khía cạnh đạo đức …

Read More »