Home / Tag Archives: Mô hình kinh doanh

Tag Archives: Mô hình kinh doanh

Tư vấn những mặt hàng kinh doanh cho cửa hàng văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục

Tư vấn những mặt hàng kinh doanh cho cửa hàng văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục

mình chuẩn bỉ mở cửa hàng văn phòng phẩm – sách – thiết bị giáo dục. ình chưa biết phải cpi những mặt hàng nàng. trang của mình của thể cho mình một danh sách thật cụ thể để mình mở một cửa hàng dk k ạ. cửa hàng mình là loại vừa. nhưng mình muốn tình bày đầy đủ …

Read More »